Generalforsamling / Årsmøte 2022

Generalforsamling / Årsmøte 2022

Generalforsamling / Årsmøte 2022

254 254 people viewed this event.

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Folkeverksted. Dette legges til en onsdag og derfor utgår åpent verksted denne dagen.

Dato: 25. Mai 2022 klokken 18:00
Sted: Raveien 205, 3184 Borre

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av møteleder
 • Valg av revisor
 • Valg av tellekomité
 • Underskriving av protokoll
 • Årsberetning
 • Gjennomgang av regnskap 2021
 • Opprette et fond for å støtte medlemskap til vanskeligstilte
 • Budsjett 2022
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse om navneskifte
  o Styret sitt forslag er at denne prosessen ikke taes videre
 • Forslag til ny logo fra Torgeir
 • Valg av nytt styre
 • Valg av valgkomite for neste år
 • Skal vi fortsette med kurs for ungdom eller skal vi ha mer fokus på alle
  aldersgrupper?
 • Rutiner rundt utlevering av adgangskort til nye medlemmer

Velkommen!

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

25 mai 2022 @ 18:00

Share With Friends