Generalforsamling / Årsmøte 2023

Generalforsamling / Årsmøte 2023

Generalforsamling / Årsmøte 2023

184 184 people viewed this event.

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Folkeverksted.

Dato: 01. mars 2023 klokken 18:00

Sted: Raveien 205, 3184 Borre

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av møteleder
 • Valg av tellekomité
 • Underskriving av protokoll
 • Årsberetning
 • Gjennomgang av regnskap 2022
 • Budsjett 2023
 • Valg av nytt styre
 • Valg av revisor for neste periode
 • Valg av valgkomite for neste periode

To register for this event email your details to stian.skjelstad@folkeverkstedet.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

01 mar 2023 @ 18:00 to
01 mar 2023

Share With Friends