Generalforsamling / Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Folkeverksted. Dette legges til en onsdag og derfor utgår åpent verksted denne dagen.

Dato: 25. Mai 2022 klokken 18:00
Sted: Raveien 205, 3184 Borre


Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av møteleder
 • Valg av revisor
 • Valg av tellekomité
 • Underskriving av protokoll
 • Årsberetning
 • Gjennomgang av regnskap 2021
 • Opprette et fond for å støtte medlemskap til vanskeligstilte
 • Budsjett 2022
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse om navneskifte
  o Styret sitt forslag er at denne prosessen ikke taes videre
 • Forslag til ny logo fra Torgeir
 • Valg av nytt styre
 • Valg av valgkomite for neste år
 • Skal vi fortsette med kurs for ungdom eller skal vi ha mer fokus på alle
  aldersgrupper?
 • Rutiner rundt utlevering av adgangskort til nye medlemmer

Velkommen!

Åpent verkstedet er igang igjen

Etter å ha hatt «Koronastengt» i romjula starter vi nå å ha åpent på onsdager igjen. Besøkende må registrere seg på checkin.no (link blir delt på facebook per onsdag dette vil gjelde, evt finner du link her på vaktlista). Vi kommer til å praktisere en grense på 15 personer av gangen pga plass. Vi oppfordrer alle til å ta med seg munnbind og bruke dette ved behov.

MVH
Stian / Styret